•    
    • میزان تولید کنسانتره مس کشور طی 8 ماهه سال 95 با رشد 14 درصدی مواجه شد.
     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه، 715 هزار و 78 تن کنسانتره مس تولید کردند. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 626 هزار و 130 تن بود.
    • بازدیدها و نشست ها

    • اخبار صنایع معدنی

    • نظر سنجی

     جایگاه معدن و صنایع معدنی در برنامه ششم تو سعه را چگونه ارزیابی می کنید ؟ مشارکت شما در نظر سنجی موجب امتنان است. *
     نتیجه نظر سنجی