•    
    
    • رویدادها

    • تقویم برگزاری نمایشگاه های بخش معدن و صنایع معدنی در 6 ماهه دوم سال 96
     زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸لغایت ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

     مکان برگزاری :
     تهران