•    
       
        • دیدار هیات نروژی با رییس هیات عامل ایمیدرو 96/01/17