•    
       
        • سفر دکتر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه و دکتر کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو به منطقه صنایع انرژی بر لامرد و بازدید از طرح آلومیینوم جنوب 96/01/23