•    
       
        • مراسم راه اندازی گرم کارخانه آهن اسفنجی فولاد شادگان 96/02/24