•    
       
        • در جریان سفر رئیس هیات عامل ایمیدرو؛ گندله سازی دوم سنگان در نوبت راه اندازی قرار گرفت/ نخستین گندله سازی شرق کشور تولید آزمایشی را آغاز کرد