•    
       
        • گزارش شبکه خبر از مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین ایمیدرو ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برای توسعه معادن روستایی - ۲۱اسفند ۹۶