•    
    
    • کلید واژه ها : گندله -
      
     تعداد بازدید: 381
     کد: 5529
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

     افزایش 52 درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ معدنی

     3 شرکت بزرگ معدنی طی 12 ماهه سال 95، میزان تولید گندله سنگ آهن را 52 درصد افزایش دادند.
     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت های گل گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه، 12 میلیون و 407 هزار و 43 تن گندله سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8 میلیون و 180 هزار و 4 تن بود.

     از این میزان، شرکت «گل گهر» 7 میلیون و 252 هزار و 46 تن، «چادرملو» 3 میلیون و 683 هزار و 24 تن و «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» یک میلیون و 471 هزار و 973 تن تولید کرد.
     همچنین 3 شرکت یاد شده در 12 ماهه گذشته، 11 میلیون و 9 هزار و 606 تن گندله ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (7 میلیون و 922 هزار و 813 تن)، 39 درصد رشد نشان می دهد.
     میزان تولید شرکت های گل گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در فروردین ماه، یک میلیون و 268 هزار و 166 تن گندله بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 94 (880 هزار و 218 تن)، 44 درصد رشد داشت. میزان ارسال گندله این شرکت ها در ماه فروردین با 37 درصد رشد به یک میلیون و 75 هزار و 168 تن رسید.