•    
    
    •  
     تعداد بازدید: 328
     کد: 5570
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

     فراخوان مناقصه عمومی برای اجرای برخی زیرساخت های طرح تیتانیوم

     ایمیدرو برای اجرای برخی زیرساخت های طرح تیتانیوم کهنوج آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای داد.

     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو در نظر دارد تهیه و نصب دیوار محوطه سایت، ساختمان های نگهبانی و احداث سیل بند خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار کند.

     طبق این مزایده، مبلغ برآورد کارفرما 22 میلیارد ریال است و صلاحیت و حداقل رتبه پیمانکار رتبه 3 معتبر در رسته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

     محل اجرای کار، شهرستان کهنوج، کیلومتر25جاده کهنوج، بندرعباس، مجتمع تیتانیوم کهنوج و به مدت 6 ماه است.

     واجدان شرایط باید برای خرید اسناد مناقصه مبلغ 2 میلیون ریال به حساب شماره 8-18197-21-1020 بانک پارسیان به نام شرکت مهندسین مشاور کان آذین واریز و نماینده متقاضی همراه با فیش واریزی و معرفی نامه رسمی به محل دریافت اسناد به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان سمیه پلاک 22 شرکت مهندسی مشاور کان /آذین از تاریخ 24/02/96 لغایت ساعت 16 مورخه 06/03/96 مراجعه کنند. همچنین آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 16 مورخه 21/03/96 به آدرس مذکور است.

     افزون بر این، پاکت های محتوی پیشنهادها (الف و ب) در ساعت 10 صبح مورخ 22/03/1396 و پاکت های "ج" در ساعت 10 صبح مورخه 27/03/1396 در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باز و قرائت خواهد شد.

     برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.