•    
    
    •  
     تعداد بازدید: 308
     کد: 5814
     تاریخ انتشار:
     ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

     افزایش ظرفیت در زنجیره تولید 2 صنعت استراتژیک فولاد و مس

     میزان ظرفیت تولید در زنجیره 2 صنعت استراتژیک «فولاد» و «مس» طی شهریور 92 تا فروردین 96، افزایش قابل توجهی داشته است.

     به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، میزان ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در شهریور 92، 28 میلیون تن بود و در فروردین 96 به 45 میلیون تن رسید که 61 درصد افزایش نشان می دهد.

     میزان تولید گندله در شهریور 92، 22 میلیون تن بود که در فروردین 96 با 59 درصد رشد، به 35 میلیون تن رسید.

     همچنین، میزان تولید آهن اسفنجی از 19 میلیون تن شهریور 96 به 28 میلیون تن در فروردین 96 رسید که حاکی از افزایش 47 درصد ظرفیت تولید این محصول است.

     در بخش فولاد خام، ظرفیت تولید از 24 میلیون تن شهریور 92 به 31 میلیون تن در فروردین 96 رسید که به معنای افزایش 29 درصدی ظرفیت تولید فولاد خام است. در بخش محصولات نورد نیز، طی مدت یاد شده ظرفیت از 31 میلیون تن به 39 میلیون تن رسید که نشان دهنده افزایش 26 درصدی آن است.

     افزون بر این، در حوزه کنسانتره مس، میزان ظرفیت ایجاد شده در شهریور 92، 916 هزار تن بود که این رقم با افزایش 23 درصدی به یک میلیون و 130 هزار تن رسید. در حوزه مس کاتد نیز، طی مدت یاد شده میزان ظرفیت از 254 هزار تن شهریور 92 با 85 درصد افزایش به 469 هزار تن فروردین 96 رسید.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: