•    
        • فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان
          اطلاعات اولیه
          سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
          نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
          اطلاعات مناقصه/مزایده
          عنوان : فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان
          واحد منتشر کننده : ایمیدرو
          تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
          رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
          محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران ـ میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39
          نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
          مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
          گروه : ستاد ایمیدرو
          قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
          مبلغ ضمانت(ریال) : ---
          اطلاعات تکمیلی
          توضیحات :

          سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد برای انتخاب پیمانکار به منظور ارائه خدمات نقلیه جهت انجام ماموریت‌های روزانه درون شهری و برون شهری کارکنان خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای اقدام نماید.لذا از کلیه شرکت‌های ذیصلاح در این زمینه که دارای مجوز رسمی از سازمان کار و امور اجتماعی بوده و مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد به آدرس کارفرما مندرج در بند «5» مراجعه نمایند.
          1- نـام و نشانـی کارفرمـا:  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نشانی: تهران ـ  میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی ـ نبش کوچه شریف ـ پ 39 .
          2- مـوضـوع مناقصـه: ارائه خدمات حمل و نقل کارکنان سازمان.
          3- گواهـی نامه صلاحیـت: متقاضی می‌بایست دارای گواهی تأییدصلاحیت معتبرازسازمان کارو امور اجتماعی باشد.
          4-  سپـرده مناقصـه: یک فقره سپرده به مبلغ 544560646 ریال  (پانصد و چهل و چهار میلیون و پانصد و شصت هزار و ششصد و چهل و شش ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی که توسط یکی از بانکهای مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد.
          لذا از  اشخاص واجد صلاحیت که مایل به شرکت در مناقصه هستند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد، پس از واریز مبلغ 3000000 ریال ( سه میلیون ریال) به شماره حساب 0108257130004 در وجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نزد بانک ملی ایران شعبه میدان فردوسی کد 0137 با ارائه معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریزی به آدرس کارفرما مراجعه نمایند.
          5- زمـان و محل دریافـت اسنـاد:  از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (16) روز دوشنبه مورخ 95/06/08 به آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش کوچه شریف، پلاک 39، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، طبقه یازدهم، دبیرخانه کمیسیون معاملات تلفن : 88842770
          6- زمـان و محل تحویـل اسنـاد: پایان وقت اداری (16) روز یکشنبه مورخ 21/06/1395 دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس مندرج در بند «5».
          7-  زمـان و محـل بازگشـایی پاکـات: ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 23/06/1395 سالن جلسات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در طبقه دوم.
          8- مـدت اعتبـار پیشنهـادها: سه ماه از تاریخ ارائه پیشنهاد می باشد.

          سازمـان توسعـه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران
           

          نحوه ضمانت : ---
          شرایط شرکت کنندگان : ---
          شرایط دریافت اسناد : ---
          فایل های مناقصات :
          تصویر اگهی : فراخـوان مناقصـه عمومـی یک مرحلـه‌ای خدمـات حمـل و نقـل سـازمان