•    
    
    • آگهی شناسایی پیمانکار جهت بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات پست اصلی 230/33kv، پست های فرعی و شبکه برق (مناقصه محدود دو مرحله ای - طرح فولاد هرمزگان)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : آگهی شناسایی پیمانکار جهت بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات پست اصلی 230/33kv، پست های فرعی و شبکه برق (مناقصه محدود دو مرحله ای - طرح فولاد هرمزگان)
     واحد منتشر کننده : طرح فولاد هرمزگان
     تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۰۴/۲۲ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس،‌کیلومتر 20 جاده بندرعباس- اسکله شهید رجایی
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۸/۰۵/۰۷
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      نوبت اول 22/4/88 

     نوبت دوم 24//4/88 
      
     سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح فولاد هرمزگان) درنظر دارد براساس بند "ج" ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه اجرایی آن بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پست اصلی 230/33kv، پست های فرعی و شبکه برق در مجتمع فولاد هرمزگان واقع در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس،‌کیلومتر 20 جاده بندرعباس- اسکله شهید رجایی با رعایت شرایط ذیل واگذار نماید. 
      
     لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که در این خصوص فعالیت دارند دعوت می شود نسبت به تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به شرح ذیل اقدام نمایند: 
      
     1- تاریخ توزیع اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 22/4/88 لغایت 28/4/88 می باشد. 
      
     2- تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی 7/5/88 می باشد. 
      
     3- تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی هیچگونه حقی برای شرکت کنندگان بوجود نمی آورد. 
      
     4- تضمین شرکت در مناقصه و ضریب تاثیر در اعلام نفر برنده در اسناد مناقصه مشروحاً اعلام خواهد شد. 
      
     5- محل تحویل و دریافت اسناد مناقصه بندرعباس کیلومتر 20 جاده شهید رجایی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، دفتر حقوقی طرح فولاد هرمزگان می باشد. 
      
     6- جهت کسب اطلاعات بیشتر،‌تماس از طریق شماره تلفن 59-88541250-021 داخلی 516 امکانپذیر می باشد. 
      
     7- مدت انجام کار 5 سال از تاریخ ابلاغ قرارداد می باشد. 
      
     8- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
      
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : آگهی شناسایی پیمانکار جهت بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات پست اصلی 230/33kv، پست های فرعی و شبکه برق (مناقصه محدود دو مرحله ای - طرح فولاد هرمزگان)