•    
    
    • فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : ایمیدرو حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس
     واحد منتشر کننده : ایمیدرو
     تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران، ایمیدرو
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : --- مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ۱۳۹۳/۱۰/۱۹
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : ---
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات : ---
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
      فایل های مناقصات
      
     تصویر اگهی : فراخـوان مناقصـه عمومی یک مرحلـه ای خرید آمبولانـس