•    
       
        • انتخاب پیمانکار به منظور واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی تجدید مناقصه عمومی)
          اطلاعات اولیه
          سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
          نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
          اطلاعات مناقصه/مزایده
          عنوان : انتخاب پیمانکار به منظور واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی تجدید مناقصه عمومی)
          واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
          تاریخ انتشار : ۱۳۸۵/۰۸/۰۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
          رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
          محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم
          نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۵/۱۵
          مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
          گروه : ستاد ایمیدرو
          قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
          مبلغ ضمانت(ریال) : ---
          اطلاعات تکمیلی
          توضیحات :

           سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت انتخاب پیمانکار به منظور واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی خود نسبت به تجدید مناقصه عمومی مزبور اقدام نموده است. 

           
          لذا از اشخاصی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امر فوق بوده و دارای حداقل دو سال سابقه کار مستمر با سازمانها، ادارات، شرکتهای معتبر مستقر در تهران و دارای گرید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند و مایل به شرکت در مناقصه هستند، دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 15/8/85 در یکی از روزهای اداری به دفتر حقوقی و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
          نحوه ضمانت : ---
          شرایط شرکت کنندگان : ---
          شرایط دریافت اسناد : ---
          فایل های مناقصات :
          تصویر اگهی : انتخاب پیمانکار به منظور واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی (آگهی تجدید مناقصه عمومی)