•    
    
    • انتخاب پیمانکار به منظور طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان ( آگهی مناقصه عمومی)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : انتخاب پیمانکار به منظور طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان ( آگهی مناقصه عمومی)
     واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     تاریخ انتشار : ۱۳۸۵/۰۷/۱۹ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۷/۲۹
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار به منظور طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

      
     لذا از اشخاصی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امر فوق بوده و دارای حداقل پنج سال سابقه کار مستمر با سازمانها، ادارات، شرکتهای معتبر مستقر در تهران با حداقل 150 پرس غذای سرو شده روزانه می باشند و مایل به شرکت در مناقصه هستند، دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26/7/84 در یکی از روزهای اداری به دفتر حقوقی و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون مناقصات، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : انتخاب پیمانکار به منظور طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان ( آگهی مناقصه عمومی)