•    
    
    • بسته بندی و توزیع " هفته نامه معدن و توسعه " (آگهی مناقصه عمومی)
     اطلاعات اولیه
     سازمان برگزار کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حوزه مناقصه/مزایده : ---
     نوع مناقصه/مزایده : مناقصه شماره سریال : ---
     اطلاعات مناقصه/مزایده
     عنوان : بسته بندی و توزیع " هفته نامه معدن و توسعه " (آگهی مناقصه عمومی)
     واحد منتشر کننده : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
     تاریخ انتشار : ۱۳۸۵/۰۶/۰۶ تاریخ آخرین تغییرات : ---
     رسانه منتشر کننده : --- تاریخ انتشار در رسانه : ---
     محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده : تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم
     نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد : سنتی مهلت دریافت اسناد : ۱۳۸۵/۰۶/۱۹
     مهلت ارسال پیشنهاد : --- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ---
     گروه : ستاد ایمیدرو
     قابل تمدید : --- وضعیت مناقصه/مزایده : برگزار شده
     مبلغ ضمانت(ریال) : ---
     اطلاعات تکمیلی
     توضیحات :

      سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد به منظور بسته بندی و توزیع " هفته نامه معدن و توسعه " به تعداد 52 شماره و هر شماره به تیراژ 3000 نسخه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کسانی که دارای فعالیتها و تخصصهای مرتبط با امور فوق میباشند دعوت میشود جهت آگاهی و دریافت اوراق مربوط به شرایط شرکت در مناقصه، از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ19/6/85 در یکی از روزهای اداری به دفتر حقوقی و قراردادها – دبیرخانه کمیسیون مناقصات ، واقع در تهران– میدان فردوسی – خیابان سپهبد قرنی – پلاک 43 - طبقه هفتم مراجعه نمایند. 

     نحوه ضمانت : ---
     شرایط شرکت کنندگان : ---
     شرایط دریافت اسناد : ---
     فایل های مناقصات :
     تصویر اگهی : بسته بندی و توزیع " هفته نامه معدن و توسعه " (آگهی مناقصه عمومی)