•    
    
    • اخبار معادن

     تأمین ماشین آلات، تجهیزات و لوازم ایمنی موردنیاز معادن زغالسنگ بخش های خصوصی و تعاونی به روش اقساطی و با نرخ ترجیحی
     تأمین ماشین آلات، تجهیزات و لوازم ایمنی موردنیاز معادن زغالسنگ بخش های خصوصی و تعاونی به روش اقساطی و با نرخ ترجیحی
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۸۵/۰۴/۰۲  
     اعطای تسهیلات اعتباری به طرح های گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه های اقتصادی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی
     اعطای تسهیلات اعتباری به طرح های گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بنگاه های اقتصادی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۸۵/۰۴/۰۲  
     اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای معدنی بخش خصوصی
     اعطای تسهیلات اعتباری به طرحهای معدنی بخش خصوصی
     تاریخ انتشار  :  ۱۳۸۵/۰۱/۲۱